Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

30/10/2019

A-first is opnieuw als dienstverlener voor de dienst Opleiding bij de KMO-portefeuille geregistreerd. [...]


25/10/2019

Nieuwe brand- en evacuatiesimulator bij A-first [...]


2/06/2017

Codex over het welzijn op het werk [...]


... PLUS DE NEWS

Hogere cursus brandpreventie [Hogere cursus]

 

Doelstellingen:

In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare verbeteringen voor te stellen op het gebied van brandpreventie en brandbeveiliging.

 

Noodzakelijke voorwaarden:

Er zijn geen voorwaarden om aan deze opleiding te kunnen deelnemen.

 

Programma:

Inhoud van deel 1 van september tot december

 • Module 1: Fysica en chemie/brandgedrag
  • 1 dag in september - Plaats: Elewijt Center.
  •  Fysica en chemie van de verbranding - Chemische producten - Kunststoffen.
 • Module 2: Passieve bescherming
  • 2 dagen in oktober - 1 dag Gent Labo ISIB (Videoconferentie) - 1 dag Elewijt Center.
  • Brandwerendheid- reactie bij brand - Bouwmaterialen en materialen: testresultaten - Passieve bescherming (wanden, isolatie, doorvoeringen, deuren, beschermingsproducten, verven).
 • Module 3: Energie, verwarming risico’s
  • 2 dagen in oktober - Plaats: Elewijt Center.
  • Elektriciteit – Elektrische installaties: brandrisico - Elektriciteit: risico bij de interventie - Bliksem - Aardgasinstallaties - LPG- installaties - Verwarming en klimaatregelinginstallaties.
 • Module 4: Explosie
  • 1 dag in november - Plaats: Elewijt Center.
  • Statische elektriciteit - Explosiezones - Explosiekarakteristieken (gas en stof) – Atex.
 • Module 5: Risicoanalyse en - evaluatie
  • 1 dag in november - Plaats: Elewijt Center.
  • Introductie - Risico-evaluatie: Frame methode - Frame methode: praktische toepassing.
 • Module 6: Reglementering
  • 3 dagen in november & december - Plaats: Elewijt Center.
  • Brandpreventie in het kader van de wet in het welzijn op het werk - Regionale en lokale wetgeving - Brandpreventie gebouwen-basisnormen - Brandpreventie industriegebouwen-basisnormen bijlage 6.
 • Module 7: Verzekering - risicobeheer
  • 1 dag in december - Plaats: Elewijt Center.
  • Verzekeringsreglement en-visie - Introductie tot het risicobeheer.
Inhoud van deel 2 van februari tot mei
 • Module 8: Rook - en warmteafvoerinstallaties (RWA)
  • 1 dag in februari - Plaats: Elewijt Center.
  • Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA).
 • Module 9: Detectie
  • 1 dag in februari - Plaats: Elewijt Center.
  • Branddetectie.
 • Module 10: Blusmiddelen
  • 2 dagen in maart - Plaats: Louvain La Neuve.
  • Blusprincipes en blusstoffen - Eerste interventiemiddelen - Blusoefeningen met eerste interventietoestellen - Tweede interventiemiddelen - Blusoefeningen met tweede interventietoestellen.
 • Module 11: Automatische blusinstallaties
  • 1 dag in maart - Plaats: Elewijt Center.
  • Automatische blusinstallaties met fysische en chemische blusgassen, bluspoeder, schuim - Sprinklerinstallaties.
 • Module 12: Gassen en dampen : meten en detecteren
  • 1 dag in maart - Plaats: Elewijt Center.
  • Gassen en dampen - Meten en detecteren - Gevaren - Meetapparatuur - Praktische toepassing.
 • Module 13: Gevaren van de interventie
  • 1 dag in april - Plaats:  Elewijt Center.
  • Instortingsgevaar - Explosiegevaar - Relatie brandweer-bedrijfsbrandweer - Taak en verantwoordelijkheid van de inzetleider.
 • Module 14: Adembescherming
  • 1 dag in april - Plaats: Louvain La Neuve.
  • Fysiologische en toxicologische aspecten van de adembescherming - Adembeschermingsmiddelen: wetgeving, werking en keuze - Adembescherming: praktijk.
 • Module 15: Evacuatie
  • 1 dag in mei - Plaats: Elewijt Center
  • Veiligheidssignalering - Nood- en veiligheidsverlichting - Evacuatie - Interventieplan - Evacuatieplan.
 • Module 16: Interventie + bezoek
  • 1 dag in mei
  • Verkenning – Beoordeling - Aanvalstactiek - Inzet - naverkenning - nabestrijding - Evaluatie - Planspel. Bezoek bedrijfsbrandweer.

 

Formules en prijzen:

 • Lesmethode : Theoretische en praktische opleiding.
 • Duur en uurrooster : 23 dagen | Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
 • Evaluatieproces : Een kwalificatietest is op aanvraag beschikbaar. 
 • Getuigschrift van deelname en/of brevet : Na de opleiding zal u een attest van deelnename overhandigd worden.
 • Deelnemers : 30 tot 40 personen volgens de gekozen formule.
 • Talen : In het Nederlands of Frans (Engels of Duits op aanvraag).
 • Plaats : Online
 • Programma : Mogelijkheid tussen de volledige training, deel 1 of deel 2 of en bepaalde modules “à la carte” te kiezen.

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

A-First is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV O106867
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 


 

 

 

 • Duur: 21 dagen

 

Doelgroep:

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz. Deze opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten nemen op vlak van brandpreventie.

 

Contact:

Secretariaat A-First
Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
T+ 32 10 47 52 51
F+ 32 10 47 52 57
e-mail: training@afirst.be