Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

2/06/2017

Codex over het welzijn op het werk [...]


... PLUS DE NEWS

Evacuation steward [Evacuatie]

 

Doelstellingen:

 • Op een snelle en efficiënte manier een evacuatie begeleiden.
 • Correct kunnen reageren in geval van waarschuwing en alarm.
 • Bewust zijn van de gevaren verbonden aan brand.
 • De verschillende situaties kennen die leiden tot evacuatie.
 • De verschillende evacuatietechnieken kennen en kunnen toepassen in de onderneming.

 

Programma:

Theorie

 • Rol en opdracht van de evacuatie-ploegleden.
 • De gevaren van rook.
 • Preventiemaatregelen om het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand te vermijden.
 • Wie moet men evacueren?
 • Wanneer moet men evacueren en waarom? De verschillende omstandigheden die tot evacuatie kunnen leiden.
 • Wat moeten we evacueren? Zone, compartiment, verdieping, gebouw, site?
 • Hoe moeten we evacueren? Te volgen regels en gedrag in geval van brand / evacuatie.
 • Waar moeten we naartoe? Keuze van het verzamelpunt.
Pratijk
 • Leermethode: interactieve begeleiding door de instructeur; hij plaatst de deelnemer voor een concrete situatie; de oefening leidt tot een specifieke debriefing (de theorie wordt ingeleid door de praktijk)
 • Waarschuwen en alarmeren
 • Gaslek
 • Bomalarm
 • Evacuatieoefening in een bureelomgeving
 • Evacuatieoefening (duister; rook; geluiden)
 • Correcte communicatie

 

Formules en prijzen:

 • Attest: EVACUATION STEWARD
 • Plaats: Louvain-la-Neuve

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

A-First is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV O106867
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

Aanvraag tot inschrijving

 

 

 • Duur: 1 dag theorie en praktijkcursus

 

Doelgroep:

 • De opleiding richt zich tot iedereen die deel uitmaakt of wenst deel uit te maken van de evacuatieploeg.
 • Artikel 52.1. van het ARAB eist van de werkgever dat hij de nodige maatregelen neemt, door de omstandigheden vereist om:
  • a) brand te voorkomen;
  • b) elk begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
  • c) in geval van brand:
   • - te waarschuwen en alarm te geven;
   • - de veiligheid van de personen te verzekeren en zo nodig voor hun snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen;
   • - onmiddellijk de gemeentelijke of gewestelijke brandweer te verwittigen;
 • Door deze opleiding te volgen draagt de werknemer bij aan de veiligheid van zichzelf en zijn collega’s.

 

Contact:

Secretariaat A-First
Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
T+ 32 10 47 52 51
F+ 32 10 47 52 57
e-mail: training@afirst.be