Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

30/10/2019

A-first is opnieuw als diensteverlener voor de dienst Opleiding bij de KMO-portefeuille geregistreerd. [...]


25/10/2019

Nieuwe brand- en evacuatiesimulator bij A-first [...]


2/06/2017

Codex over het welzijn op het werk [...]


... PLUS DE NEWS

★ Hogere cursus brandpreventie [Hogere cursus]

 

Doelstellingen:

In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare
verbeteringen voor te stellen op het gebied van brandpreventie en brandbeveiliging.

 

Programma:

 • Module 1: Fysica en chemie/brandgedrag
  • Plaats: Elewijt Center
  • Fysica en chemie van de verbranding
  • Chemische producten
  • Brandgedrag van kunststoffen
 • Module 2: Passieve bescherming
  • Plaats:
  • 1 dag Gent Labo ISIB (Gent)
  • 1 dag Elewijt Center
  • Brandwerendheid- reactie bij brand
  • CE markering
  • Bouwmaterialen en materialen: testresultaten
  • Passieve bescherming (wanden, isolatie, doorvoeringen, deuren,
  • beschermingsproducten, verven)
 • Module 3: Energie, verwarming risico’s
  • Plaats: Elewijt Center
  • Elektriciteit – Elektrische installaties: brandrisico
  • Elektriciteit: risico bij de interventie
  • Bliksem
  • Aardgasinstallaties
  • LPG- installaties
  • Verwarming en klimaatregelinginstallaties
 • Module 4: Explosie
  • Plaats: Elewijt Center
  • Statische elektriciteit
  • Explosiezones
  • Explosiekarakteristieken (gas en stof) – Atex
 • Module 5: Risicoanalyse en - evaluatie
  • Plaats: Elewijt Center
  • Introductie
  • Risico-evaluatie: Frame methode
  • Frame methode: praktische toepassing
 • Module 6: Reglementering
  • Plaats: Elewijt Center
  • Brandpreventie in het kader van de wet in het welzijn op het werk
  • Regionale en lokale wetgeving
  • Brandpreventie gebouwen-basisnormen
  • Brandpreventie industriegebouwen-basisnormen bijlage 6
 • Module 7: Verzekering - risicobeheer
  • Plaats: Elewijt Center
  • Verzekeringsreglement en-visie
  • Introductie tot het risicobeheer
 • Module 8: Rook - en warmteafvoerinstallaties (RWA)
  • Plaats: Elewijt Center
  • Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)
 • Module 9: Detectie
  • Plaats: Elewijt Center
  • Branddetectie
 • Module 10: Blusmiddelen
  • Plaats: Louvain La Neuve
  • Blusprincipes en blusstoffen - Eerste interventiemiddelen
  • Blusoefeningen met eerste interventietoestellen
  • Tweede interventiemiddelen
  • Blusoefeningen met tweede interventietoestellen
 • Module 11: Automatische blusinstallaties
  • Plaats: Elewijt Center
  • Automatische blusinstallaties met fysische en chemische blusgassen, bluspoeder, schuim
  • Sprinklerinstallaties
 • Module 12: Gassen en dampen : meten en detecteren
  • Plaats: Elewijt Center
  • Gassen en dampen :
  • - Meten en detecteren
  • - Gevaren
  • - Meetapparatuur
  • - Praktische toepassing
 • Module 13: Gevaren van de interventie
  • Plaats: Elewijt Center
  • Instortingsgevaar
  • Explosiegevaar
  • Relatie brandweer-bedrijfsbrandweer
  • Taak en verantwoordelijkheid van de inzetleider
 • Module 14: Adembescherming
  • Plaats: Louvain La Neuve
  • Fysiologische en toxicologische aspecten van de adembescherming
  • Adembeschermingsmiddelen: wetgeving, werking en keuze
  • Adembescherming: praktijk
 • Module 15: Evacuatie
  • Plaats: Elewijt Center
  • Veiligheidssignalering
  • Nood- en veiligheidsverlichting
  • Evacuatie - Interventieplan - Evacuatieplan
 • Module 16: Interventie + bezoek
  • Plaats: BASF Antwerpen
  • Verkenning - Beoordeling - Aanvalstactiek
  • Inzet - naverkenning - nabestrijding - Evaluatie - Planspel
  • Organisatie van de brandbeveiliging + Bezoek van brandbeschermingsinstallaties BASF

 

Formules en prijzen:

 • Formula : A-First en Prebes organiseren samen de Hogere Cursus Brandpreventie’
  De opleiding gaat in verschillende modules door. Het is mogelijk om zich per module in te schrijven.
 • Erkenning:
  Prebes – A-first
  Deel 1: Certificaat A-First - Prebes
  Deel 2: Certificaat A-First - Prebes
  Delen 1 + 2 + examens: Diploma Fire Safety Technical cycle
 • Plaats: Elewijt Center - Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

A-First is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV O106867
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

 • Duur: 21 dagen

 

Doelgroep:

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz. Deze opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten
nemen op vlak van brandpreventie.

 

Contact:

Secretariaat A-First
Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
T+ 32 10 47 52 51
F+ 32 10 47 52 57
e-mail: training@afirst.be